Reko-Ring Vilhelmina

PROJEKTFAKTA

Sökande: Lantbrukarnas ekonomi AB
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Hållbart näringsliv i utveckling
Grundbudget: 400 744 kronor

Projektet är avslutat

Under de senaste tre-fyra decennierna har direktförsäljning från producenter till konsumenter minskat avsevärt. Samtidigt har allt fler konsumenter sökt lokalproducerad och ekologisk mat utan att lyckas, då praktiska och logiska lösningar saknats.

I projektet Reko-Ring Vilhelmina vill man därför skapa en arena för direktförsäljning utan mellanhänder, vilket ska leda till ökad lönsamhet för företagaren och ökad tillgång till lokala produkter för konsumenten- en så kallad “REKO-ring”. Reko-ringar är en modell för försäljning av lokala produkter. Modellen kommer ursprungligen från Frankrike och har introducerats i Finland. Modellen har trots eller kanske tack vare sin enkelhet gett mycket goda resultat. Vidare har modellen spridit sig till Sverige och flera REKO-ringar har vuxit fram som ett resultat av en stark växande efterfrågan på lokalproducerade produkter med tydligt ursprung. Idag finns ca 50 REKO-ringar i Sverige och antalet växer hela tiden. Framförallt har ringarna kommit igång i de södra delarna av landet då det där är mycket kortare avstånd mellan konsumenter och producenter.

Hur fungerar då en REKO-ring? Ringen är baserad på en sluten Facebook-grupp. Producenter och konsumenter som vill delta ansöker om medlemskap i en önskad grupp. Vanligtvis sker leverans varje eller varannan vecka beroende på gruppens storlek.Vid leverans samlas alla producenter och konsumenter hämtar sina beställningar från flera producenter samtidigt. Beställningarna sker i kommenterar direkt under inlägget på facebook där meddelar också producenterna vilket betalningssätt som önskas. Deltagandet i REKO-ringen är vidare helt gratis och för producenterna innebär modellen kostnadsfri markandsföring och skapar tidsbesparande försäljningskanal. REKO-ringar är dessutom en lämplig kanal för att testa nya produkter. För konsumenterna blir småskaliga och lokalt producerade produkter mer tillgänliga och det skapar ett ökat intresse för lokal produktion.Detta projekt ska även leda till ett lärande för företagaren om hur man kan ta steget till att sälja sina produkter själv. Långsiktigt ska flera ungdomar se en framtid inom de gröna näringarna.

Projektet ska genomföras av Vilhelminabygdens LRF-avdelning i samarbete med studieförbundet vuxenskolan samt med producenter från Vilhelmina, Åsele, Dorotea kommun. Projektet kommer erbjuda kompetenshöjande och nätverksskapande insatser för företagen som deltar. Studieförbundet kommer anordna behovsanpassade utbildningar och webbsända kvällssemeniarium. Projektet ska även bidra till att fler unga blir intresserade av djurhållning och livsmedelsproduktion via nätverket Ung och grön.

Våra beviljade projekt

Kommungemensamma
Arjeplog
Arvidsjaur
Dorotea
Lycksele
Sorsele
Storuman
Vilhelmina
Åsele