Rural Flow Åsele

PROJEKTFAKTA

Sökande: Åsele bygderåd
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: Aktivt medborgarskap
Grundbudget: 429 000 kronor

Projektet är avslutat 

 

Rural Flow Åsele är ett projekt som syftar till att ta fram förutsättningar för att förbättra dialogen/kommunikationen mellan kommunens förvaltningar, företag, föreningar och kommuninvånare. Samt bidra till att underlätta för marknadsföringen av kommunen och skapa förutsättningar för praktiskt användningen av den digitala tekniken på landsbygden. 

I projektet finns två fokus. Det ena handlar om att vidarutveckla Åsele Byaportal och med mordern teknik skapa förutsättningar till en desto mer tillgänlig vardag för lokalsamhället genom att skapa ett nytt gränssnitt för byarnas web-information och koppla samman med de olika webbisdor som idag används vid marknadsföring av Åseles företag/föreningar och deras aktiviteter som tex South Lappland, Åsle Turism och liknande platser.

Det andra handlar om att man i projektet vill installera teknik för Digital lokal TV-sändning från Åsele. Det finns också en förhoppning om att tillsätta en redaktion som kontinuerligt jobbar med kanalen. Redaktionen kommer till en början bestå av en producent/videojournalist och en ansvarig utgivare som tillsammans producerar de material som skall sändas. En lokal tv-kanal kan idag inte bara fungera ute på etern. Därför kommer man i projektet att skapa en hemsida för kanalens webb-tv.

I förstudien kommer man att fastställa en styrgrupp för projektet, intervjua nyckelpersoner samt göra en undersökning om invånarnas tv-vanor samt vilka önskemål/åsikter som finns angående kommunikationen inom kommunen. Det kommer också göras intervjuer med byarnas webbansvariga för att få reda på deras önskemål och krav på den nya webbportalen. Utöver det kommer designskisser tas fram till tekniska lösningar, samt att man i projektet måste undersöka regelverk och legala krav till den tänkta verksamheten.

Det ska nämnas att det tidigare funnits en intern-tv kanal som varit aktiv och nu vill projektet uppföra en liknande intern-tv kanal igen.Det görs genom en stor satsning på rörligt media med fokus på Åsele kommun men också hela Västerbottens inland. Förhoppningen är att bidra till ett mer modernt samhälle med möjligheter att synas och därmed också skapa möjligheter att växa. Digital kommunikation ska få fler att flytta till landsbygden. Det här är ett unikt projekt för en landsbygdskommun och Åsele kommun stöttar i arbetet.

Våra beviljade projekt

Kommungemensamma
Arjeplog
Arvidsjaur
Dorotea
Lycksele
Sorsele
Storuman
Vilhelmina
Åsele