Saemien Jarnge Dearnesne- Etablering av samiskt centrum i Tärnaby 

Det samiska är Tärnas grundstomme och ursprung, det samiska livet och språket var norm fram till cirka 1900-talet. Detta är projektets utgångspunkt för arbetet med det samiska centrumet.

Sedan Samegården som drevs av Tärna Sameförening försvann 2004 så har avsaknaden blivit allt tydligare och behovet av en samisk samlingsplats har ökat för varje år. Det samiska samhället i stort ökar också på det sättet med fler samiska arbetsplatser och Storuman kommun är också en samiska förvaltningskommun. Dessutom ökar intresset från övriga samhället att få veta mer. Projektet är därför ett led i en process med Storuman kommun och det lokala samhället i Tärnaby- där målet är att etablera ett samiskt centrum i Tärnaby.

Det ska också skrivas att det gjorts en förstudie där det konstaterats att potentialen för ett Samiskt centrum är stor och att mycket redan finns på plats det gäller bara att samordna, koncentrera och projektera. I förstudien har även identifierat kommande samarbeten. 

I projektet kommer man att producera informationsmaterial och genomföra en utställning som blir första steget i skapandet av ett museum. Där museet ska fokusera på lokal samisk historia. Det slutgiltiga målet är att tillsammans med samarbetspartners skapa en levande samisk samlings- och arbetsplats som också är ett attraktivt besöksmål med utställningar, café/restaurang och “black box” som bärande innehåll.

 

PROJEKTFAKTA
Sökande: Storuman kommun
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: Attraktiv boenderegion
Budget: 1 304 000 kronor 
Slutdatum: 2019-10-31