Samisk byggnadskultur i modern tid

PROJEKTFAKTA

Sökande: Ammarnäs sameförening
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: Aktivt medborgarskap
Grundbudget: 407 930 kronor

Projektet är avslutat

På hembygdsplatsen i Sorsele saknas representation av samisk byggnadskultur, inte minst skogssamiska kåtor och torvkåtor men även timrade fjällkojor. Eftersom att Sorsele kommun grundades på skogssamisk mark är det viktigt att denna byggnadskultur visas på Hembygdsområdet.

I dagsläget är kunskapen om hur man timrar på utdöende, inte minst bland samerna. Därför vill projektet sprida kunskap till sameföreningarna i  närområdet: Sorsele, Malå och Storuman kommun. Även andra intresserade skall i mån av plats få möjlighet att lära sig timra och förhoppningsvis starta timringsföretag. Långsiktigt är tanken att Ammarnäs Sameförening skall äga de fastigheter som timras upp och så småningom kunna erbjuda som övernattning till turister, vandrare och samiska besökare. Det ska bli ett sätt för föreningen att visa på en möjlighet att komplettera renäringen (med uthyrning) eller andra entreprenörsideer i biosfärsområdet.

Kursen i timring leds av erfarna och duktiga timrare av samiska byggnader och kursen hålls i Sorsele under juli månad då det är som flest turister i Sorsele. Besökare kommer ges möjlighet att titta på när kursen pågår. I Ammarnäs är planerna att kursen hålls i augusti då många internationella turister och vandrare är på plats.Slutligen kommer projektet samarbeta med Biosfärsgruppen som är med och planerar den stora taklagsfesten som kommer ske i slutet av kurserna. En film är också tänk för att dokumentera projektet. Korta filmer på sociala medier skall också uppmärksamma det pågående projektet.

Våra beviljade projekt

Kommungemensamma
Arjeplog
Arvidsjaur
Dorotea
Lycksele
Sorsele
Storuman
Vilhelmina
Åsele