Samiskt Viste

PROJEKTFAKTA

Sökande: Åsele Kommun
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: Aktivt medborgarskap
Grundbudget: 436 465 kronor

För att inte tappa ett av de kulturarv som finns i Åsele ser vi ett behov av att ytterligare stärka det samiska kulturarvet genom at bygga en kåta som kan användas i utbildningssyfte.

Bakgrunden till projektet är att Åsele sedan lång tid tillbaka i tiden är ett samiskt vinterviste. Hit flyttade samerna för att ge renarna ett bra vinterbete. Numera är kommunen ett samiskt förvaltningsområde och det står i verksamheternas styrdokument att vi ska stötta barn i kulturarv och identitet samt att nationella minoritetsspråk ska stöttas. För kommunens del är det samiska.

Möjligheter att få kunskap från samhällets invånare via berättelser om livet förr ur ett samiskt perspektiv känns viktigt både för den yngre generationen men även för den äldre generationen. Det är ett viktigt erkännande för att det samiska kulturarvet är viktigt. Många av våra äldre invånare har en samisk bakgrund i livet som vi alla skulle få möjlighet att ta del av. Berättande är en gammal tradition, att samlas runt en eld och höra berättelser om samiska rajder. Här kan den äldre
generationen vara behjälplig för att delge berättelser om renskötselåret, jakt och fiske, slöjd och det samiska vardagslivet i övrigt och hur det kunde se ut.

Våra beviljade projekt

Kommungemensamma
Arjeplog
Arvidsjaur
Dorotea
Lycksele
Sorsele
Storuman
Vilhelmina
Åsele