Leader Lappland 2020 vill nu ha in ansökningar inom

Insatsområde 3: Näringsliv i utveckling

Projekt och idéer för att öka mångfalden bland företagare i regionen.

Prioriterade målgrupper: Kvinnor, ungdomar och utländsk bakgrund

Prioriterade branscher: Besöksnäringen och gröna näringar

Insatserna kan vara för att öka nyföretagandet eller för att stärka befintliga företag som drivs av målgruppen

 

Insatsområde 4: Arbetsmarknad och kompetens

Projekt och idéer som bidrar till kompetensutveckling hos målgruppen för att öka anställningsbarheten  och få flera in på arbetsmarknaden

Prioriterade målgrupper: Ungdomar och personer med utländsk bakgrund

Prioriterade branscher: Alla branscher även offentlig verksamhet

Insatserna kan vara kortare kompetensutvecklingsinsatser riktade mot målgruppen eller mot företag så att dessa kan öka sin kunskap för att anställa eller ge målgruppen praktik

Vem kan söka?

Företagarföreningar, branschorganisationer, företagsfrämjande organisationer, offentlig verksamhet samt utbildningsaktörer

För mera information: 

Se utvecklingsstrategin

Eller kontakta: 

Anders Persson 070-671 78 73
anders@lappland2020.se