Jordbruksverket har gett startbeslut till två projekt som LAG för Leader Lappland prioriterade hösten 2017

Konstleden mellan Borgafjäll och Saxnäs

Projektet kommer att locka flera besökare till området samt gynna befintliga aktörer inom besöksnäringen. Besökare kommer att få lära sig mera om den samiska kulturen, både nutida och dåtida, och via riktade aktiviteter gentemot skolor i området kommer dessa att få lära sig mera om konstnärligt arbete. Projektet är en fristående del i ett större arbete med att rusta om vandringsleden samt samiskt kulturarv i området. Två konstverk av samiska konstnärer ska placeras ut längs leden tillsammans med informationsskyltar. Projektet finansieras även av Dorotea och Vilhelmina kommun samt Region Västerbotten

Förstudie Västerbottens inland och konstgräsplaner

Förstudien är ett samarbete mellan flera kommuner och idrottsföreningar i Lappland 2020 område och ska utifrån de lokala förutsättningar ta fram underlag och finansieringsmöjligheter för att anlägga konstgräsplaner. Förstudien görs av Västerbottens fotbollsförbund