Storuman kommuns fotoarkiv

PROJEKTFAKTA

Sökande: Storuman kommun
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: Aktivt medborgarskap
Budget: 1 600 000
Slutdatum: 2020-05-31

Storuman kommun har haft tillgång till en stor mängd kulturskatter (via köp och gåvor) som till största delen inte kunnat dokumenterats/tillvaratas på rätt sätt. Därför finns idag ett stort behov av att kunna hitta lämpliga lokaler för aktivering, katalogisering och inskanning för att på ett bra sätt kunna visa de samlingar som finns. Där lösningen är skapandet av ett digitalt arkiv.

Projektet Storumans fotoarkiv har påbörjades 2013-12-01  och pågick till 2014-11.30. Projektet har haft som syfte att öka tillgängligheten till kommunens fotografiska kulturarv samt öka kunskapen om kommunens historia och stärka medborgarnas kulturella identitet. Projektet har arbetat med foton men inte haft tekniska förutsättningar för att skanna diabilder. Därför vill man nu i projektet hitta bra skrivarlösningar i samband med projektet för att kunna göra professionella utskrifter av diabilder.

I projektet ska man också under projekttiden arbeta med att ta fram nya arenor (exempelvis utställningsplatser) och nya former av presentationer av den lokala kulturhistorien med det digitala arkivet som bas. Materialet som ska tillvaratas kommer främst från föreningar och byamuseer men det har även inkommit material från privatpersoner. Viktigt är att detta material tillvaratas innan det glöms bort, eller i värsta fall förstörs.

Långsiktigt mål är att det digitala fotoarkivet utformas till en lokalhistorisk och dokumentär mötesplats för allmänheten, forskare, turister och elever. Det finns också en vision om att samverka med länsstyrelsen och utveckla en “app” för kulturmiljöer i länet. Vidare finns en önskan om att samarbeta med grundskolan i kommunen för att följa läroplanen vad gäller undervisningen för barn och unga när det gäller hemortens historia. Slutligen hoppas man också kunna samarbeta med integrationsenheten och SFI för att underlätta integration och samhörighetskänslan i den nya bygden.

Beviljade projekt
Projektkarta