TALKO LAPPLAND

Vad är TALKO LAPPLAND?

TALKO Lappland har fokusområdet flernivåsamverkan. Det innebär att vi vill visa hur man tillsammans i ett trepartnerskap kan skapa utveckling tillsammans för den ideella sektorn. Målsättningen är att samla aktörer från de tre olika sektorerna (offentlig, privat och ideell) och bearbeta och utveckla ett verktyg som ska ligga till grund för hur man kan skapa utveckling för den lokala bygden.

Bakgrund

I intervjuer med aktörer från samtliga tre sektorer är det tydligt att den ideella sektorn är viktig för bygders överlevnad. Samtidigt är trenden återkommande, ideella krafter måste bli fler annars kommer vi tappa den ideella kraften som är så viktig för en levande landsbygd! Viktigt är också att det finns en samverkan mellan sektorerna, eftersom det handlar om att hjälpas åt. Tillsammans kan man göra mycket mer än var och en för sig!

Det har också framkommit i intervjuerna att i många kommuner finns idag medborgardialoger, frukostmöten, byaforum, föreningsmöten bygderåd och landsbygdsråd. Det som däremot saknas och efterfrågas är konkreta verktyg för hur man kan skapa lokal utveckling. Därför kommer TALKO Lappland att bearbeta och utveckla det verktyg som efterfrågas.

Hur ska vi gå tillväga?

I projektet kommer vi tillsammans i  lokala arbetsgrupper från TALKO Lapplands område bearbeta och utveckla verktyget. I området ingår kommunerna: Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele. Totalt kommer därför åtta arbetsgrupper att vara med i utvecklingen av verktyget. Arbetsgrupperna kommer representeras av fyra representanter från vardera sektor (offentlig, privat och ideell) samt en ungdomsrepresentant. Därefter kommer också testtillfällen ske i projektets åtta kommuner. Tanken med testtillfällena är att pröva verktyget “live”.

Projektets mål

  • Utveckla en samverkansmodell som gör det möjligt att arbeta med flernivåsamverkan
  • Kunskapshöjande insatser till offentlig och privat sektor om föreningslivets betydelse för samhällets utveckling
  • Utveckla konceptet smarta och hållbara byar genom flernivåsamverkan
  • Delta i en podcast-serie som berättar om ideella sektorns utmaningar och möjligheter 

NÄR?

  • Uppstartsmöte med ungdomsgruppen kommer att ske 26-27 oktober i Lycksele 

Projektet pågår 2019-03-01– 2021-08-31, med avslutningskonferens i Vasa Juni år 2021