TALKO Lappland

PROJEKTFAKTA

Sökande: Leader Lappland 2020
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: Attraktiv boenderegion
Grundbudget: 3 770 637

Projektet är avslutat

Vi vill skapa utveckling tillsammans för den ideella sektorn!

TALKO är ett transnationellt samarbetsprojekt mellan fyra leaderområden, som alla har en egen inriktning i projektet:

  • TALKO Lappland : Flernivåsamverkan
  • TALKO Höga Kusten: Ungas delaktighet
  • TALKO Polaris: Den ideella sektorns status i samhället
  • TALKO Österbotten: Organisationsstruktur och kommunikation

Alla områden ska samverka för att under projektets gång ta fram modeller och verktyg för samverkan som först testas lokalt, för att sen testas gemensamt. Slutprodukten ska bli ett helhetskoncept för fyra olika verktyg som tillsammans kompletterar varandra och ger ett brett tillvägagångssätt för att skapa utveckling inom den ideella sektorn.

TALKOs syfte

Projektets syfte är att lyfta den ideella sektorns status genom att stärka samverkan mellan ideell, offentlig och privat sektor, och därigenom även förstärka trepartssamverkan. Syftet är en landsbygd i samverkan tillsammans.

TALKOs mål 

Målsättningen för projektet är att samla aktörer från de tre olika sektorerna och genomföra workshops som baseras på landsbygdens förutsättningar och testar modeller för lokal utveckling. Målet är att nätverk ses som möjligheter för att skapa utveckling tillsammans samt att vi tillhandahåller verktyg för att kunna uppfylla detta.

Våra beviljade projekt

Kommungemensamma
Arjeplog
Arvidsjaur
Dorotea
Lycksele
Sorsele
Storuman
Vilhelmina
Åsele