TALKO Lappland

PROJEKTFAKTA

Sökande: Leader Lappland 2020
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: Attraktiv boenderegion
Budget: 3 770 637
Slutdatum: 2022-02-28

Läs mer om projektet TALKO Lappland här

Beviljade projekt
Projektkarta