TALKOs tidslinje

TALKO – Idag och framåt!

I med dessa tider håller vi oss ständigt uppdaterade med hur vi kan tänka framåt. Vår metod baseras främst på workshops där olika aktörer möts för att diskutera kring samverkansmöjligheter. Vi kikar därmed på andra sätt att skapa mötesplatser där digitala vägar kan vara en stor hjälp.

Projektet kan delas upp i olika milstolpar med målet att det ska resultera i en samverkansmodell framtagen med ett underifrånperspektiv från alla bygder. Vi tror på att Leader kan skapa samverkan och synliggöra nya möjligheter med bygdernas resurser, nätverk och innovativa tänk.

Fas 1 – Vi börjar hela processen med att arbeta fram en verktygskarta som kan användas till att samla alla tankar och idéer från olika sektorer och kommuner vid ett och samma bord.

Fas 2 – Start för workshops! Verktygskartan testas genom fysiska och digitala workshops!

Fas 3 – Genom reflektioner och utvärderingar byter verktyget utformning. Det växer fram ur myllan och förankrar sin grund i landsbygden.

Fas 4 – Verktyget går in i sista fasen och har då nått slutstationen. Det kommer bli spännande hur det förändras och växer på vägen hit!

Vill ni veta mer om vad som planeras utifrån rådande omständigheter så kika under rubriken ”Aktuellt”TALKO-sidan!

TALKO
Referensgrupp
Tidsplan
Ungdomsprojekt