Tillgänglighetsanpassning strandpromenad

PROJEKTFAKTA

Sökande: Rusksele Hembygdsförening
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: Attraktiv boenderegion
Grundbudget: 695 373 kronor

Bybor har i flera års tid påpekat behovet av en upprustning och en mer planerad tanke för området. Eftersom friluftsliv är ett stort intresse för många och älven en naturlig plats att spendera sin fritid vid så tyckte vi att det vore på sin plats att ta tag i detta område.

Detta genom tillgänglighetsanpassning av befintligt gångstråk längs Vindelälvens strandkant i Rusksele. Stråket är ca 400 meter långt. Utöver tillgänglighetsanpassningen planerar vi även att bygga en gemensamhetsyta i trall vid badplatsen som förses med en ramp för att alla enkelt ska få tillträde. Längs med sträckan tänker vi placera ut grillplatser och sittbänkar.

Stråket sträcker sig från centrala byn till badplatsen och fiskecampingen. Huvuddelen av sträckan kommer att bestå av hårt packat grus och ca 90 meter av spång över våtmark.

Området/stråket används redan i dag som gångstråk/stig, problemet idag är den begränsade tillgängligheten för äldre och funktionsnedsatta.
Badplatsen är välbesökt på sommaren men även den behöver göras tillgänglig för alla. Vi tror och hoppas området vid badplatsen kommer att bli en självklar mötesplats under barmarkstiden. Vintertid så används området som växel och publikområde på Vindelälvsdraget. Vi ser också att området kommer att bli ett
superfint rekreationsområde för motion och fritid. Alla har inte möjlighet att ta sig ut i naturen med skoter eller skidor på våren och då blir detta område ett perfekt alternativ.

Våra beviljade projekt

Kommungemensamma
Arjeplog
Arvidsjaur
Dorotea
Lycksele
Sorsele
Storuman
Vilhelmina
Åsele