Top of Arjeplog

PROJEKTFAKTA

Sökande: ABF Norr
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: Attraktiv boendemiljö
Grundbudget: 603 500 kronor

Top of Arjeplog är ett samverkansprojekt för vandring. Målet är att försöka forma en plattform med utgångspunkt i Arjeplogs stora skogs- och fjällandskap med inbjudan till människor i kommunen och närliggande områden som exempelvis Sorsele och Arvidsjaur.

Projektet önskar inkludera alla, men med fokus på unga och ser sig som en lokal utvecklingsgrupp där ideell och offentlig sektor, i samarbete med privata aktörer, gemensamt tar fram en lokal strategi. “Top of Arjeplog – ett samverkansprojekt om vandring med hållbarhet i fokus” är en ansökan från ABF Norr Arjeplog, Arjeplogs kommun, Argentis AB och Midsummer/Top of Arjeplog. Det folkbildande perspektivet är vägledande i projektidén och tar avstamp i den besöksnäring som kan beskrivas som ekoturism. Det innebär att tillvarata det som redan finns och endast i begränsad form förändra eller skada naturen. Vi syftar inte till att skapa nya skyltar och leder, utan istället önskar vi att fler
ska njuta av “fri vandring”. Närvaro i naturen ska vara i samspel med lokalbefolkningens intressen och välbefinnande. Projektet finns i ett samiskt kulturlandskap där närvaro kräver uppmärksamhet och hänsyn.
Allemansrätten ger stora möjligheter, men det ska även trummas in ytterligare de skyldigheter som vilar på oss alla. I den digitala informationsformen finns stora möjligheter att nå ut och de som samverkar i projektet ska alla bidra till denna plattform. Utifrån ska  informationen kunna delas gränslöst.

Att vandra själv och erbjuda vandring är en utomordentligt bra metod för att utveckla landsbygden.Effekterna är som vi ser det flera, som:
– att få bättre lokalkännedom och se det unika; man kan dessutom lägga till att det kan bli attraktivt att semestra hemmavid.
– att skaffa sig nya nätverk (folk kan hitta likasinnade). Detta innefattar även idén att nå nysvenskar med ofta begränsad kunskap om svensk natur.
– att få ny egen och gemensam kunskap om områden, vilket på sikt stärker långsiktig hållbarhet; både för
turism och den egna befolkningen. Det gäller ex vis botanik, geologi, vattenlära.
– att lyfta fram generationsvandring; människor i olika åldrar går tillsammans.
– att kunna visa stolthet över den egna området. Inte minst unga människor ska få Texter och bilder sprids.
– att förhoppningsvis få bättre hälsa, men vi avser inte att lyfta fram detta som en hög prioritet.

Våra beviljade projekt

Kommungemensamma
Arjeplog
Arvidsjaur
Dorotea
Lycksele
Sorsele
Storuman
Vilhelmina
Åsele