Tunnbröd Åsele 2020

I Åsele och vår region finns en lång tradition av tunnbrödsbakning. Det finns genom denna tradition en möjlighet att skapa engagemang och tillväxt som utvecklar kommunen. Därför vill man i projektet skapa en tunnbrödsmässa.

Genom att lyfta fram företagare, föreningar och hobbyverksamhet som bakar tunnbröd i första hand men även annat mathantverk samt de som tillverkar redskap eller råvaror som behövs i bakprocesserna kan både privat och ideell sektor stärkas. Kommunen har i liten skala under två år arrangerat en tunnbrödsmässa på kulturhuset. Mässan har varit uppskattad och fått uppmärksamhet i media, även internationellt. Men för att verkligen lyckas behövs en större satsning.

Projektets övergripande mål och syfte är att påbörja arbetet med att placera Åsele kommun på tunnbrödskartan, att göra kommunen till en plats som förknippas med tunnbröd. Genom att öka intresset för tunnbröd lokalt, regionalt och nationellt skapas en grund för företagsutveckling, kunskapsspridning och möjlighet att bevara och sprida tradition och kunskap.

 

PROJEKTFAKTA 
Sökande: Åsele kommun
Fond: Landsbygdsfonden 
Insatsområde: Aktivt medborgarskap 
Budget: 405 000 kronor 
Slutdatum: 2022-12-31