Utomhuspadelbana – Arjeplog

PROJEKTFAKTA

Sökande: Argentis AB
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: Attraktiv boenderegion
Grundbudget: 916 145 kronor

De senaste åren har sporten padel blivit allt mer populär och vi (både Argentis & Arjeplogs Kommun) har under den senaste tiden kontaktats av en hel del invånare, såväl ungdomar som vuxna, företagare och föreningsaktiva, där frågan ställts om det inte skulle vara möjligt att ordna banor i Arjeplog.

Utifrån dessa förfrågningar har vi sedan haft dialog med olika intressenter och samverkansparter och undersökt förutsättningarna och kommit fram till att vi i
projektform, i en bredare 3-parts uppslutning, skulle kunna möjliggöra byggandet av banor, utomhus i anslutning till platsen för befintlig fotbollsplan, tennisplan och kommunal idrottsanläggning.

Vi har även nyligen medverkat på en demokratidag med elever, eldsjälar, kommunala tjänstemän och politiker via ungdomsprojektet ”Youth Up North” där vi bla diskuterade vad som fattas i Arjeplog och vad som skulle höja attraktiviteten och göra ungdomars vardag mer meningsfull, där framförallt avsaknaden av just aktiviteter lyftes som en utmaning att jobba med. Även i detta forum har önskemål om padelhall kommit upp. Argentis har en grupp med ett antal företagare där vi jobbar regelbundet med olika typer av utvecklingsfrågor och även där har padelfrågan lyfts.

Vi anser oss därför ha en bra grund i detta projekt, trygga i att det finns en bred önskan och ett stort allmänintresse för padel och att invånarna i Arjeplog är engagerade i och positiva till denna satsning.

Våra beviljade projekt

Kommungemensamma
Arjeplog
Arvidsjaur
Dorotea
Lycksele
Sorsele
Storuman
Vilhelmina
Åsele