Vårt Hem

PROJEKTFAKTA

Sökande: Kulturakademin
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: Aktivt Medborgarskap
Grundbudget: 500 000 kronor

Det saknas uppdaterade bilder samt aktuella filminspelningar från vår bygd. Det finns sajter med gamla bilder och historisk information och dessa är viktiga men för att veta hur läget är idag måste vi skapa ett arkiv med dagens teknik och framför allt – film/ljud.

Att för framtida generationer bevara historien om Vårt hem är projektets övergripande målsättning samt tillgodose dagens skriande behov av filmat material. Med hjälp av filmen som berättande medie ska vi med hjälp av berörda aktörer på ett professionellt sätt berätta om byarnas historia, deras nutid och tankar om
den kommande framtiden. Dokumentationen kommer ur ett socialt- kulturellt och historiskt perspektiv vara en viktig byggsten för kommande generationer att berätta vidare om.

Att låta ungdomar i samverkan med vuxna samla information om så många byar och platser med särskilt intresse som möjligt till en lätt tillgänglig plattform. Informationen inkluderar filmer, bilder, fakta, historia, intervjuer med byborna, berättelse m.m. Det blir en samling data som används av kommuninvånare,
myndigheter och besökare. Projekt därmed har ett kulturbevarande perspektiv samtidigt som den uppfyller dagens behov av aktuell filminformation. Arkivet ska ge en positiv och informativ bild om vad som finns i kommunen idag. Arkivet ska vara lätt tillgänglig ex. telefonapp, praktiska webbsidor med enkla länkar/kartor.

Våra beviljade projekt

Kommungemensamma
Arjeplog
Arvidsjaur
Dorotea
Lycksele
Sorsele
Storuman
Vilhelmina
Åsele