Alla kan söka stöd, men det måste vara en juridisk person som äger projektet.

Med detta menas att alla utom privatpersoner kan söka stöd hos oss.

Leader Lappland 2020 har ett öppet ansökningsförfarande med löpande beslut.

Tillbaka