Nu finns det en möjlighet för din förening att söka stöd till kortare insatser!

Föreningsboosten är ett paraplyprojekt hos Leader Lappland 2020 med syfte att att återskapa ett levande föreningsliv i vårt område, efter att många verksamheter stannat av p.g.a. pandemin. Syftet är också att fortsatt vidareutveckla verksamheter inom föreningslivet, samt möjliggöra för kompetensutveckling av medlemmar. Föreningsboosten ska stimulera aktiviteter som skapar lokala arrangemang samt nya fritids och kulturaktiviteter i Leader Lappland 2020 utvecklingsområde.

Stödbeloppet är max 20 000 kr och ska motfinansieras med 50% ideell/ privat insats.

VEM KAN SÖKA?
Föreningar inom Leaderområdet, dvs kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele.

HUR MYCKET KAN MAN SÖKA?
Stödnivån är max 20.000 kronor

ANNAT ATT TÄNKA PÅ!
– Den motprestation som efterfrågas är att det finns en grupp/förening som är villig att engagera sig och arbeta viss tid ideellt i projektet.
– Målgruppen för delprojekten är nuvarande och framtida intresserade föreningsaktiva, då nyttan ska tillfalla en bredare allmänhet.
– Projekttiden får vara max 6 månader.
– Man kan inte söka stöd till ordinarie verksamhet, som medfinansiering till ett större projekt eller till aktiviteter som kan genomföras även utan stödet.
– Ni kan få max 50% av stödet utbetalt i förskott. Resterande 50% måste ni ha likviditet att utbetala själva innan hela stödet utbetalas från oss.

Är din förening i behov av en boost?

VAD KAN MAN SÖKA FÖR?
Insatser som ökar utbudet av fritids- och kulturaktiviteter eller skapar nya mötesplatser för fritid och kultur. Du kan även söka för insatser som stärker din förening efter pandemin.

Det kan till exempel handla om att:
– arrangera temakvällar
– arrangera utbildningar
– skapa kulturaktiviteter
– skapa idrottsaktiviteter
– skapa nya grenar/inriktningar inom befintlig verksamhet
– bjuda in till prova-på
– göra studiebesök
– skapa fysiska mötesplatser där människor kan träffas för att utöva idrott, kultur eller fritidsaktiviteter
– utveckling av digital utrustning som krävs efter pandemin

Ansök idag!
Mallar och tips till redovisning