PROJEKTLOGIK – hur skapar vi ett logiskt projekt?

Ibland kan det vara riktigt svårt att få ner den där fantastiska idén på ett papper. Denna sida är tänkt finnas som stöd för er som ska skriva en projektansökan. Alla tips nedan är baserade på metoden som kallas för LFA (The Logical Framework Approach) vilket är ett etablerat verktyg (sedan 60-talet) som har rekommenderats av bl. a. EU i flera programperioder.

Den röda tråden

För att ett projekt ska kännas logiskt krävs det en tydlig röd tråd genom hela projektet. Genom att följa LFA metoden steg för steg när du skriver din projektansökan, blir det lättare att få med den röda tråden i din text.

Nedan följer ett exempel på ett projekt med en tydlig röd tråd:

Ett projekt är ofta mer komplext än så här, men för att förstå vad projektet går ut på kan en konkret metod underlätta. Begrepp som ofta används, men i grunden är samma sak: Förändringsteori – Theory of change – Projektlogik.

!!  Fällor: Att börja med aktiviteterna och sen försöka förklara varför. !!
✔ Rätt sätt: Börja med att förstå vad du vill åstadkomma.

LFA metoden bygger på nio olika steg:

 • Klara ut vad ni menar egentligen, vad handlar frågan om? I vilken omgivning existerar den? Man påverkas hela tiden av olika processer. Finns det politiska beslut som påverkar ex?
 • Ta fram bakgrundsinformation: Börja med att undersöka vad som görs/gjorts inom ert projektområde eller sektor. Vad gör:
  –Kommunen/andra myndigheter
  –Andra organisationer
 • Ta vara på befintliga lärdomar!
 • Snälla, uppfinn inte hjulet en gång till…
 • Intressenter – de som har ett intresse av att projektet genomförs
 • De som berörs av projektet ska involveras i utformning
 • Särskilt fokus på målgruppen som intressent samt andra relevanta aktörer såsom projektägare, myndigheter, experter, arbetsgivare etc.
 • Tänk brett, mångfald, olika kompetenser
 • Fastställ huvudproblemet som projektet vill (bidra till att) lösa.
 • Vilka är orsakerna till och effekterna av nämnda huvudproblem?
 • Varför behövs ett projekt?
 • Bygg (processa fram) ett rimligt problemträd!
 • OBS! Glöm ej de horisontella kriterierna
 • Och avgränsa om det behövs!

Tryck på bilden för att öppna en ifyllningsbar version.

 • Vilket är projektets huvudmål; försök att avgränsa!
 • Ange delmål som tar hand om, som motsvarar problemorsakerna samt de övergripande målen.
 • Tre nivåer av mål – presenteras i form av ett realistiskt målträd (spegelbild av problemdito)
 • Hur planerar ni in eventuella horisontella kriterier?
 • Notera: Skilj på mål och aktiviteter!

Tryck på bilden för att öppna en ifyllningsbar version.

 • Aktiviteterna är inte målet!
 • Aktiviteter talar om HUR projektet ska nå sina mål.
 • Ange relevanta och trovärdiga aktiviteter som bidrar till ett klart orsakssamband mellan mål och insatser (projekt-/programlogik)
 • Horisontella kriterier?
 • Använd ev verktyg som hjälp
 • Vilka resurser behövs för att genomföra det skissade projektet?
 • Beakta exempelvis resurser för; personal, externa tjänster, lokaler, utrustning, resor, kompetens.
 • Viktigt att tydliggöra ansvar!
 • …och annat kanske? Tänk till, se bakåt!
 • Hur vet vi att vi nått huvudmålet?
 • Hur vet vi att vi nått delmålen 1, 2, 3 osv?
 • Vad behöver vi göra för att kolla att vi nått målen? (Intervjuer, testat och bekräftat osv)
 • Interna risker och externa (kan delvis sammanfalla med punkt 9.)
 • Förutsättningar för måluppfyllelse.
 • Vad kan man påverka respektive inte påverka?
 • Viktigt med åtgärdslista för att hantera risker (ett sätt att skapa handlingskraft). Viktigt att också konkretisera vem som ansvarar för respektive åtgärd! (undvika att det faller mellan stolarna)
 • Gör riskanalysen i tid (och tillsammans) för att undvika problem senare i processen
 • Många gånger inte utvecklat! Bra även om det inte krävs

Yttre faktorer och förutsättningar som inte går (eller är mycket svåra) att påverka

Ex:

 • EU-stöd eller annat (finansiering) är en förutsättning.
 • En viss arbetsmarknadsmarknadsåtgärd som förutsättning för måluppfyllelse av projektet.
 • Lagar och regler omöjliggör
 • Förankring som säkerställer implementering.
 • Vad har intressenterna sagt?
Lycka till med ditt projektskrivande!

och kom ihåg, du är alltid välkommen att höra av dig till oss för att bolla idéer!

Skriva ansökan
Genomföra
Dokument och mallar

Ansökningsprocessen

 • Testa din projektidé

 • Kontakta Verksamhetskontoret

 • Ansök om om en fullmakt 

 • Fyll i ansökan i e-tjänsten

 • LAG-gruppen tar beslut

 • Verksamhetskontoret handlägger er ansökan

 • Jordbruksverket fattar beslut

 • Genomförande