”Systematik är att sätta den ena foten framför den andra när man går och inte tvärtom”

Eyvind Johnson

Lokal strategi

Styrelsen för den ideella föreningen Lappland 2020 kallas för LAG (Lokal aktionsgrupp). Föreningens arbete styrs av den strategi som beviljades av jordbruksverket när Lappland 2020 blev utsett till ett Leaderområde för perioden 2016 – 2022. Det är i denna strategi ni kan se vad som prioriteras och vad man kan söka stöd till. Lag ska varje år se över strategin för att se om den behöver revideras eller om man ska satsa extra på något insatsområde. Denna översyn ska sedan godkännas av jordbruksverket innan den kan träda i kraft.

Vision Lappland 2020
Om strategin och områdesbeskrivning
Tre övergripande mål
Insatsområden
Vad prioriterar LAG
Horisontella mål
Länkar & Dokument